top of page

We lijken te zijn vergeten wat belangrijk is in het leven. En JIJ kunt dit veranderen.

Experiential learning

De Mind5® M.E.T.H.O.D.© combineert mentale en fysieke zelf bewustzijnstraining en ervaringsgericht leren, wat zorgt voor blijvende gedragsverandering.

Mental coaching

Veel trainingsprogramma's die zich richten op je persoonlijke doelen bereiken leiden tot resultaten op korte termijn, maar als je dan toch kiest voor een verandering, dan wil je toch graag dat dit op de lange termijn werkt?! 


Als Optimal Performance Leader help ik mensen in mijn directe omgeving om hun optimale prestatieniveau te vinden door het trainen van emotionele intelligentie en persoonlijk leiderschap. Daarbij richt ik me ook speciaal op de stress die komt kijken bij verandering, door je te laten ervaren hoe verandering en stress de besluitvorming beïnvloeden. Want zo gemakkelijk als dat het is om terug te vallen in oud gedrag, wanneer je het lastig krijgt. Zo moeilijk is het op het goede spoor te blijven als er iets verandert. 

Door de feedback die je krijgt uit trainingen die we gaan doen kan ontwikkeling plaatsvinden met verandering op de lange termijn als gevolg. 


Dit 6-weeks online trainingsprogramma is gebaseerd op de Mind5® M.E.T.H.O.D.© en is bewezen effectief in elke situatie, zelfs bij onverwachte tegenslagen.


Stap 1: Ervaren door te doen

Stap 2: Reflecteren

Stap 3: Relativeren met een theoretisch kader

Stap 4: Onderzoeken hoe de inzichten van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie

Stap 5: Breng de inzichten, lessen en ervaringen in het dagelijks leven


Het trainingsprogramma is gebaseerd op ‘experiential learning’ (ofwel ‘ervaringsgericht leren’). Door fysieke ervaringen direct aan emoties te koppelen, ontstaan er nieuwe neurologische netwerken in de hersenen en dat leidt tot effectieve leereffecten op de langetermijn. 


Na het afronden van het programma heb je inzicht gekregen in jouw reactie op prikkels en stress én heb je de vaardigheden geleerd die je nodig hebt om dit in de toekomst te blijven gebruiken. Zo blijf je leren en verbeteren, ook nadat je het programma hebt afgerond!

bottom of page