top of page

Bemiddeling bij (arbeids)conflicten

"Wanneer er zich een probleem voordoet tussen twee mensen, dan is de enige gezonde manier in dialoog te treden en samen een oplossing te vinden. Stilzwijgen en afstand creëren alleen maar meer problemen. Uiteindelijk raakt zo helemaal niets opgelost." 

Het liefste willen wij mensen conflicten voorkomen, zowel privé als op het werk, want een conflict kost veel energie en levert negatieve emoties op. Tegelijkertijd is het een gegeven dat er overal conflicten ontstaan. Daar kies je niet voor, dat is een situatie die ontstaat en waar vaak al langere tijd iets op de loer heeft gelegen. Een arbeidsconflict heeft gevolgen voor de relatie en daarmee heeft het ook direct een gevolg voor het werk dat gedaan moet worden.


Altijd weerlijkt een arbeidsconflict te gaan om een inhoudelijk probleem, maar onder dit inhoudelijke probleem ligt de geschonden relatie. Er is geen sprake meer van vertrouwen. En dan sta je vaak op een T-splitsing. Ga je je gelijk halen via juridische procedures? En is daarmee dan écht iets opgelost? En hoe ga je dan daarna weer op goede voet met elkaar verder? 


Vanuit mijn jarenlange ervaring in zowel individuele als collectieve belangenbehartiging én vanuit mijn praktijk Beat By Beat blijkt dat het - naast inhoud - nog veel belangrijker is om aandacht te besteden aan de onderlinge relatie. In geen enkele juridische procedure wordt deze relatie hersteld, een bezwaarprocedure die escaleert richting de rechtbank levert daarmee dus bijna altijd twee verliezers op. En op die momenten is het erg fijn als een onafhankelijke buitenstaander die de dynamiek van personeel en organisatie kent betrokken wordt. 


Vanuit mijn expertise ga ik graag met werkgever en werknemer het gesprek aan over de relatie, we gaan niet procederen maar communiceren! Ontdekken wat beide partijen nodig hebben om in de toekomst weer met elkaar te kunnen werken. 


Stuur me via deze link een bericht voor een kennismakingsgesprek of meer informatie. 


bottom of page