top of page


Welkom op de website van 

Beat By Beat.


I Voor training, coaching en advies bij het ontwikkelen van (meer) regie in het leven I


Vanuit mijn praktijk

Beat By Beat ondersteun ik mensen om de eigen regie te vergroten.

Een unieke combinatie van psychologische en fysiologische kennis en technologie.


Coaching & Advies

"Als je lichaam verandert, 

dan verandert je denken"


Het bevorderen van een optimale fysieke en mentale gezondheid is de sleutel als je onderweg bent naar het vergroten van jouw kwaliteit van leven. 


Durf jij het open gesprek aan over wat er nodig is om helemaal jezelf te zijn? 


Wil je jouw optimale levensritme (her)ontdekken?  


Bij Beat By Beat gaat het over hoe je zelf (blijvend) regie kunt nemen over je leven.

"Wat we van kreeft kunnen leren over stress"

Zelfinzicht bij stress & herstel

Vaak denken we door introspectie en zelfanalyse tot meer zelfinzicht te komen. Met als doel om balans te vinden in de maatschappij die veel van ons vraagt. Dat is ijdele hoop, want nadenken over het waarom van je gedrag leidt doorgaans niet tot meer zelfkennis, laat staan tot minder stress. Want het zijn juist onze blinde vlekken die we niet zien. Hier onttrekken onze disfunctionele gedragspatronen zich aan het zicht, dus daarom hecht Beat By Beat veel belang aan en het doen van objectieve metingen en fysieke training voor het vinden van jouw optimale niveau van functioneren. 


Want als de architectuur van ons brein het ons niet toe staat dat we rechtstreeks achter de schermen kijken, dan zijn fysiologische metingen de achteringang om er wel achter te kunnen komen wat zich mentaal en fysiek afspeelt in ons lijf.  En dat biedt enorm veel kansen!

bottom of page