top of page


Welkom op de website van 

Beat By Beat

 

I Voor training, coaching en advies bij het ontwikkelen van (meer) regie in het leven I

 

Een onlosmakelijke combinatie van mentale & fysiologische coaching

 

 

Coaching & Advies

"Als je lichaam verandert, 

dan verandert je denken"

 

Het bevorderen van je zelfbewustzijn op zowel mentaal als fysiek vlak is de sleutel als je onderweg bent naar het vergroten van jouw kwaliteit van leven. 

 

Durf jij het open gesprek aan over wat er nodig is om helemaal jezelf te zijn?  

 

Bij Beat By Beat gaat het over hoe je eindelijk zelf (blijvend) regie kunt nemen over je leven.

 

"Wat we van kreeft kunnen leren over stress"

 

Zelfinzicht bij
stress & herstel

Vaak denken we door introspectie en zelfanalyse tot meer zelfinzicht te komen. Met als doel om balans te vinden in de maatschappij die veel van ons vraagt. Ik vraag me af of het zo werkt, want nadenken over het waarom van je gedrag leidt doorgaans niet tot meer zelfkennis, laat staan tot minder stress. Het zijn juist onze blinde vlekken die we niet zien, die onthult moeten worden. Want juist hierdoor onttrekken onze disfunctionele gedragspatronen zich aan het zicht, dus daarom hecht Beat By Beat veel belang aan en het helpen vinden van jouw blinde vlekken

Want als de architectuur van ons brein het ons niet toe staat dat we rechtstreeks achter de schermen kijken, dan kunnen anderen je helpen de achteringang te vinden om achter te komen wat zich mentaal en fysiek afspeelt in ons lijf. 

En dat biedt enorm veel kansen!

bottom of page